TARTALOMA

Antiphanes

AntijanhV, új attikai vígjátékíró Rhodus szigetéről vagy Smyrnából, Stephanus fia, Kr. e. 390-ben lépett fel és 74 évet élt. Állítólag 260 darabotírt. Mintegy 150 czím ma is ismeretes. Legtöbb töredéket tartott fenn belőlük Athenaeus, a ki nagy bámulója volt, míg ellenben Nagy Sándor nem gyönyörködött. A. darabjaiban Darabjai a társas élet és polgári viszonyok körében mozogtak. Nyelvezete művelt, folyékony, versezete síma. Töredékei Meinekénél (Com. Graec. fragm. III, 3 ll.), Kocknál (Com. Att. fr. II, 12 ll.). – Irodalom: Clinton: The philol. Museum (Cambridge 1832), Meineke: Hist. crit. 304.

CS. J.