TARTALOMA

Antiquarius

volt rendes neve az ósdiaknak, a kik előszeretettel keresik a régi alakokat és kifejezéseket s az ujabbaknál többre becsülik; ennélfogva mint a régibb müvek tisztelői lépnek fel szemben az uj irodalommal. Erről az irányról, a mely már korán lépett fel, még pedig gyakran a nemzeties fejlődés érdekében a görög befolyással szemben, szólnak Suet. Oct. 86. Tac. dial. 21. Ismétlődött különösen Hadrianus óta.

SZ. J.