TARTALOMA

Ajetoihmerai

azok a napok, a melyeken Athenaeben sem népgyűlést, sem tanács-, vagy törvényszéki ülést nem tartottak: ilyenek voltak különösen az ünnepnapok, továbbá az apojradeV hmerai, dies nefasti, melyekhez valami szerencsétlenséget fűztek (pl. a hónap 3 utolsó napja) s a melyeken tehát törvényt sem ültek, legfölebb jonika ügyekben.

D. I.