TARTALOMA

Apthhonius

AjJonioV, sophista és rhetor, a syriai Antiochiából. Valószínűleg a 3. század végén s a 4. elején élt (Kr. után). Progumnasmata (l. Progymnasmata) író, Hermogenes példájára, kinek tizenkét gyakorlat-faját tizennégyre bővitette, s példákkal látta el. A 16. és 17. században általános használatban volt az iskolákban és egyetemeken s különösen a chriának egy faja aphthoniusi charia nevet kapott. Igen sok kézirata és kiadása van. – Irodalom: Editio princeps: Collectio Rhett. Graecc. Aldi Manutii, Venet. 1508. Önállóan újabban: Petzholdt (Lipsiae, 1839); a többi rhetorok közt Walznál (Rhet. Gr. I. 54–120 l.) és Spengelnél (II. 21 és kk.) Schäfer, de Apthonio sophista, Breslau 1854.

GY. GY.