TARTALOMA

ApostoleiV

athenaei hivatalnokok, kik a hajók fölszereléséről és gyors elindulásáról gondoskodtak; számuk 10 volt, az összes athenaei polgárok közül választva. Demosthenesből tudjuk, hogy joguk volt a fölszereléssel, vagy elindulással késlekedő trierarchest meg is kötöztetni (Dem. de. cor. p. 262), s hogy ama pörökben, melyek a távozó és hivatalba lépő trierarches között az államot illető hajófelszerelések átadása iránt támadtak, biráskodást is gyakoroltak. Dem. Euerg. p. 1147. 1.

D. I.