TARTALOMA

Apotheca

apoJhch, általában éléskamra, leginkább azonban boros pince, a hol amphorákban a már kiforrott bort tartották; helye rendesen a ház felső részén volt és pedig úgy, hogy a füst átjárhatta (fumum bibere). Hor. sat. 2, 5, 7. Od. 3, 8, 9. Ezzel ellentétben a cella vinaria a ház alsó részében volt, ebben tartották agyaghordókban a még forrásban levő új bort. Colum. 12, 6.

SZ. GY.