TARTALOMP

Publicii

Romába költözött latinus nemzetség, hozzá tartoztak: – 1. L. és M. Publ. Malleolus, a két testvér mint aedilis pénzbírsággal sujtotta a baromtenyésztőket, hogy előmozdítsa a földmívelést s ezzel Flora cultusát. Ov. fast. 5, 287 skk. Tac. ann. 2, 49. – 2. C. Publ. Bibulus, Kr. e. 209-ben néptribunus, a patriciusok ellenlábasa. Liv. 27, 20 sk. – 3. Publ. Malleolus, megölte anyját, először rajta alkalmazták a rokon-gyilkos büntetését (a zsákba varrást és vízbe fullasztást, l. Parricidium) Kr. előtt 101-ben. Oros. 5, 16. – 4. C. (Publ.) Malleolus, Kr. e. 80-ban mint quaestor nagy vagyont szerzett Ciliciában, de jogtalanul szerezte vagyonát. Ugyanott pusztult el hirtelen halállal. Cic. Verr. 1, 15, 36. – 5. Publ. Certus, egykor praetor, segítségére volt Domitianusnak a Helvidius Priscuson végrehajtott gyilkosságban. A császár halála (Kr. u. 96) után halt meg, midőn előzőleg vádat emelt ellene az ifjabb Plinius. Plin. ep. 9, 13.

B. G.