TARTALOMP

Publilius

(nem Publius) Syrus, syriai származású rabszolga, ki később szabadon bocsáttatván, mint mimus-író tünt ki. Julius Caesar korában virágzott. Cic. fam. 12, 18. Sen. ep. 94. Halálának éve ismeretlen. Mivel színdarabjai tele voltak moralis sententiákkal, ez aranymondásokat később, valószínűleg iskolai czélra Publilii Syri mimi sententiae cz. alatt külön gyüjteményben adták ki. A középkorban e gyüjteményt más forrásokból vett erkölcsi tartalmú gnomákkal bővítették ki s nagy kedvvel olvasták. Kiadta Ribbeck, Scaen. Rom. poes. fragm. 2 ,307. l. Wölfflin (1869), A. Spengel (1874), W. Meyer (1880) és Friedrich (1880). V. ö. Némethy Géza értekezését: Cato distichonjainak egybevetése a Publilius Syrus-féle sententiákkal (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1890. évf. 794. l.).

N. G.