TARTALOMP

Pudicitia

a szemérmetességnek megszemélyesítése a rómaiaknál. A patricius asszonyok P. Patricia néven a Hercules templom közelében egy külön szentélyben tisztelték. Csak szigorú erkölcsű és kifogástalan életű asszony léphetett ebbe a szentélybe. Így ment ez egészen 297-ig Kr. e., a mikor egy Virginia nevű patricius asszonyt, a miért plebejushoz ment férjhez, társnői az istentiszteletből kirekesztettek. Virginia ekkor plebejus asszonyok részére egy külön szentélyt alapított, melyben a P. Plebejának áldoztak. Liv. 10, 23. A két szentély hívei versenyeztek az erkölcsök tisztaságában, míg csak a mindenfelől előtörő erkölcsi romlottság az egész tiszteletnek véget nem vetett. De addig is a művészet hatalmába vette P. alakját és úgy ábrázolta mint egy tisztes asszonyt, a ki vagy szemérmesen palástjába burkolódzik, vagy magát elfátyolozni készül (a 62. á. P.-nak márványszobra a vaticanói muzeumban Romában). P.-nak a görögöknél megfelelt AidwV, a kinek Athenaben szintén külön oltára volt.

L. M.

682. Pudicitia, márványszobor (Roma, Vatican).

682. Pudicitia, márványszobor (Roma, Vatican).