TARTALOMA

Apronius.

– 1. Auintus, C. Verres hűséges czimborája Siciliában. Cic. Verr. 3, 22 köv. 27 köv. 50. 54. 56 köv. stb. – 2. Lucius, római lovag, Tiberius fiának Drususnak idejében (Kr. u. 14.) jelentékeny hadi szolgálatokat tett a pannoniai legiók ellen; Kr. u. 14. és 15-ben mint Germanicus alvezére diadalmenetet ült (Tac. ann. 1, 56. 72); 20-ban, mint proconsul Africában sikerrel küzdött Tacfarinas ellen. Tac. ann. 1, 29. 3, 21. 4, 23. Mint propraetor 28-ban Germania inferiorban harczolt a frisiusok ellen, de többszörös vereséget szenvedett. Tac. ann. 4, 72 köv. 11, 19. Suet. Tib. 41.

B. G.