TARTALOMQ

Quirinus

nomen adjectivum (v. ö. a sabinus cures = latin quiris, Lándzsa), Mars isten jelzője, mint a ki nagy lándzsaforgató (egcespaloV) hadúr. A sabinusok az istent e néven azért tisztelték, mert őt hitték Cures város alapítója, Modius Fabidius (v. ö. Medius Fidius) atyjának, valamint a rómaiak is Marsban tisztelték Romulus atyját. Midőn a sabinusok Romába költöztek, fajuk e cultusát magukkal vitték új hazájukba, hol a collis Quarinalis volt lakóhelyük. Igy Q.-nak, bár Mars istennel azonos volt, külön tisztelete fejlődött ki a Quirinalis dombján; volt külön temploma, külön papja, a flamen Quirinalis (Liv. 1, 20. Ov. fast. 4, 910), külön ünnepe, a Quirinalia (Ov. fst. 2, 475 sk.) februarius 17-én. Idők folytán e kapcsolat emléke kiveszett és Q. az istenített Romulusnak lőn neve. Dion. Hal. 2, 28. Verg. A. 1, 292. Ov. fast. 2, 475 sk. 4, 808. Egyébként Janusnak (Suet. oct. 22) és Augustusnak (Verg. G. 3, 27) is megadták olykor a Q. jelzőt.

G. J.