TARTALOMA

Aqua viva

az Itinerarium Hierosolymitanum (Wess. 561) szerint csak mansio, azaz pihenőhely volt azon az úton, mely Poetovióból (Pettau) indulva ki itt kettéágazott s egyfelől Mursának (Eszék) tartott a Dráva jobb partján, másfelől délkeleti irányban Siscia (Sziszek) felé fordult. Az Itinerarium Antonini egyik helyén (Wess. 265) 19, a másik helyen (Wess. 130) 20 r. mérföld a távolság közte és Poetovio között. Ugyanennyi, azaz 20 r. mérföldben mondja a tabula Peutingeriana is a távolságot. Varasdin, melylyel közönségesen azonosítják, kétszernél nagyobb távolságban fekszik, még Petrianecz is messzebb esik, mint kellene, de innen legalább már feliratos követ (CIL III 4115) ismerünk s lelhelye egy elsőrangú római arany kincsnek, mely 6 karpereczből, 2 fibulából, 7 keretbe foglalt s 90 más éremből állott s jelenleg Bécsben az udvari muzeumban őrzik.

K. BÁ.