TARTALOMA

Aquila.

– 1. Sas (aquilus = sötét, fekete; aquila = fekete madár; görög neve aetoV ahmi-ből származik és szélgyors repülőt jelent). A mythologiában Zeus madara, kisérője; trónusa mellett vagy királyi pálczáján szokott ülni. Az erő és uralkodói hatalom symboluma. – 2. Csillagzat. 1. Csillagzatok, 2.–3. Az építészetben l. Templum, 3. – 4. A katonaságnál Marius óta a római legio jelvénye. Plin. 10, 4. A manipulusoknak és később, úgy látszik a centuriáknak is voltak külön jelvényeik, 1. Signa. Az a. ezüstből volt (Cic. Catil. 1, 9); a sas kiterjesztett szárnyakkal volt ábrázolva, lábaival pedig arany villámokat tartott (91. á.). A repülő sas jó auguriumot jelképezett, ezért lett a legio jelvénye. A császárok idejében egészen aranyból készítették. Az a. egy rúdra volt erősítve, melynek vége alul hegyes volt, hogy a földbe lehessen szúrni. Ha csata előtt nehezen jött ki a földből (signa convellere), az rossz előjel volt. Liv. 22,3. Az a.-t az aquilifer hordozta; a táborban a praetorium mellett külön szentélyben tartották a primipilus őrizete alatt. A manipularis beosztásnál csata előtt az a.-t a triariitől a principeshez vitték, tehát a második csatasorba; a cohorsbeosztásnál a legio jobbszárnyán az első cohors első centuriájánál volt (l. Acies, II, B). Az a. megvédése a katonák szent kötelessége volt; elvesztése a legnagyobb gyalázat, visszaszerzése a legnagyobb öröm. Tac. ann, 1, 60. Augustus óta az a.-n rajta volt a legio száma is. A 92. ábrán a, b, c, különböző római hadijelvényeket mutat, d, e, barbár hadijelvények, melyek gyakran láthatók a tropaeumban összeállitott fegyverek közt. – A görögök ilyenféle jelvényt nem ismertek.

H. Ö.

5. Tulajdonnév. – a. A. Romanus, római rhetor és grammatikus a 3. szban Kr. u., szerzője egy meglehetősen gyenge munkának de figuris sententiarum et elocutionis, darabos, pongyola és sokszorosan hibás irálylyal, a mely rendesen Rutilius Lupus hasonló munkájával együtt adatott ki, péld. Ruhnkennél (1768). Legújabb kiadása Halmtól Rhett. latini minores (1863). – b. A. Pontusból, a 2. sz. közepén Kr. u. az ó-testamentumot fordította görögre, a melyet a zsidók nagyobb hűsége miatt a septuaginta versiónál többre becsülnek. – c. Julius A., római lovag. Claudius császár idejében egy kis csapattal harczolt Mithridates, Bosporus királya ellen. Nero alatt Bithynia procuratora volt. Tac. Ann. 12, 15. 21.

SZ. J.

91. Aquila.

91. Aquila.

92. Római hadijelvények.