TARTALOMA

Aquilii, Aquilii

római család neve. – 1. Manius A. 129-ben Kr. e. cosul C. Sempronius Tuditanusszal, parancsnoka Ázsiában egy római hadseregnek pergamusi Aristonicus ellen. Ázsiát római tartománynyá rendezte. Flor. 2, 20. Justin. 36. 4. Vell. Pat. 2, 4. App. b. c. 1, 22. – 2. Manius A., alkalmasint az elébbinek fia, Marius alvezére 103-ban Kr. e., consul 101-ben Kr. e. Mint ilyen két éven át szerencsésen hadat viselt Siciliában a rabszolgák ellen. Cic. Verr. 3, 54. 5. 2. Flor. 3, 19. Zsarolásért bevádolva, tekintettel hősies multjára mentették fel. Liv. ep. 70. Cic. off. 2, 14. Brut. 62. Flacc. 39. Később egy küldöttség élén Nicomedest és Ariobarzanest visszahelyezte trónjába, azután Mithridates ellen harczolva árulás folytán fogságba esett Prototachiumnál 88 Kr. e. A foglyot Mithridates szamár hátán körüljáratta, vadállatokkal bezáratta, végre szájába olvasztott aranyat öntetett. App. Mithr. 11, 17 k. 21. Vell. Pat. 2. 18. – 3. C. A. Gallus, híres jogtudós. Praetor volt Ccieróval 66 Kr. e. Ugyanavval a consulságot visszautasította. Szónok nem volt, de dicsérik jogi ismereteit, éles eszét, szilárd jellemét és nyájasságát. Cic. ad. Att. 1, 1. Brut. 42,154. Cluent. 53, 147. Életéről többet Plin. 17, 1.

V. I.