TARTALOMR

Robigus

az az isten, ki a vetést megóvja a rozsdától. Női fele Robigo (Ov. fast. 4, 905 skk. Plin. 18, 29). Aprilis 25-én, tehát a Cerealia ünnep után, Robigalia nevü ünnepet rendeztek az isten tiszteletére. Hagyomány szerint Numa alapította, s helyéül az isten szent berkét jelölte ki, mely a Nomentumhoz vezető úton, Romától öt mérföldnyire vala. A polgárok e napon ünnepi ruhában a flamen Quirinalis vezetése alatt zarándokoltak e helyre, tömjén- és boráldozatot mutattak be, hogy R. védje meg a vetést az üszögtől. Erre a flamen egy fiatal vörös kutyát (ekkor kel föl u. i. a sirius) meg egy juhot vágott le az oltárnál, s a beleket felégette. Versenyeket is tartottak e napon.

G. J.