TARTALOMR

Roma dea

mint Roma város személyesítése a városon kívül először a kisázsiai görög városokban lett tisztelet tárgya, a mint egyáltalában R. d. mint istenség valószínűleg a görögök találmánya. Smyrnában Kr. e. 195-ben már volt Templum Urbis Rome (Tac. ann. 4, 56), Alabandában (Cariában) pedig Kr. e. 170-ben épült R. d. temploma, s itt évenként játékokkal is ünnepelték az uj istennőt. Liv. 43, 6, 5. A római pénzeken a Kr. e. 2-ik évszáz vége felé jelenik meg R. d. képe, mint Pallas Athene mása, majd pedig kisázsiai városvédő istennők mintájára bástyaszerű diademával. E két typus található fel másnemű ábrázolásaiban is. Kr. e. 29 óta kezdték tiszteletét a császárokéval összekötni, s így keletkezett Epheusushban R. d. és Divus Julius, Ostiában, Polában és másutt R. d. és Augustus közös temploma. Hadrianus a Venus és Roma teplomában colossalis szobrát állíttatta az istennőnek, a mint ülve kezében kis Victoriát tart; a templom ünnepe aprilis 21-e, Roma «alapításának napja» volt. Azok a hazánkban gyakran talált rézpénzek a melyek VRBS ROMA feliratot mutatnak R. d. sisakos feje körül. I. Constantinus és utódai idejéből valók.

F. G.