TARTALOMA

Arabus

(Curt. 9, 10, 6), ’ArabioV, potamoV, ’ArbiV, gedrosiai folyó; az Arabeis és Oritae nevű két nyugati indiai nép között való határfolyó; az Industól 1000 stadiumnyira nyugatra szakad az Indiai Oczeánba. Közönséges hiedelem szerint a m. Purallí, Szonmijní mellett Belúcsisztánban; azonban valószínűbb, hogy a m. Habb, régi indiai nevén valószínűleg Áravi. E folyó mellett lakott a szabad ’ArabieV, ’Arabitai, ’ArbieV, ’Arbitai népe, ó-ind. nevén Arava. – Arr. Jud. 21, 8. 22, 8. an. 6, 23, 3. 4. Strab. 15, 720. Diod. Sic. 17, 104. Ptol. 6, 21, 2. 4. Plin. 6, 77. 95. 97. 110.

P. K.