TARTALOMS

SaspeireV, SapeireV

egy nép é.-i Armeniában sz Acampsis foyló (ma Dserokh) mellett; a 18. perzsa satrapiához tartoztak: Herodotus szerint Colchis és Media közt az egész föld az övék volt. Hdt. 1, 104. 3, 94. 4, 40. 7, 79. Strab. 11, 529.

P. K.