TARTALOMS

Sciathus

SkiaJoV, sziget az Aegaeus tengeren; neve m. is Szkiathosz. Thessalia magnesiai partja közelében, ettől K. felé, Euboeától É.-ra esett. Hdt. 7, 179. 183. Rajta egy város feküdt, melynek a neve szintén S. volt. Legrégibb lakosai Thessaliából beöltözött pelasgusok voltak. Ezek távozása után egy ideig puszta, lakatlan volt, később chalcisiak vették birtokukba. A perzsa háborúk idején környéke több tengeri ütközet színhelye volt. Hdt. 7, 179. 8, 7. Ezen háborúk után S. az atheanei tengeri szövetségbe állt be s a szövetségi pénztárba 200 drachma évi adót fizetett. A szövetség kötelékében megmaradt, mig Athenae a hegemoniát el nem vesztette. Kr. e. 200-ban a macedoniaiak a várost feldúlták. Liv. 31, 28. 45. A mithridatesi háborúban S. Mithridates királyi hajóhadának kalóz-vállalatai alkalmával a zsákmány lerakodóhelyévé lett; e miatt a római legatus Bruttius Sura elfoglalta. M. Antonius az athenaeieknek ajándékozta, s ezeknek birtokában volt még Hadrianus idejében is. Lakósai azonban később, Septimius Severus alatt, úgy látszik, már ismét önállók voltak. A lakósság főleg szőlőműveléssel és halászattal foglalkozott; borát jónak tartották s egy itt található hal (kestreuV) igen keresett volt. Athen. 1, 4C. 30F. V. ö. Bursian, Geogr. v. Griechenl. 2, 385 skk.

ZS. B.