TARTALOMS

Sciritis

SkipitiV, sziklás, hegyes, terméketlen vidék Laconia észak-nyugati részén. Keleten Maenalia, Nyugaton Parrhasia tartományok határolták. Lakói a sciriták (Skiritai) hires, könnyü fegyverzetű harczosok voltak; a hatszáz emberből álló csapatjuk (SkirithV locoV) kiegészítő része volt a spartai seregnek; a csatában rendesen a balszárnyon küzdött, a sereg vonulásakor előre ment, átalán mindig a legveszedelmesebb pontokon viaskodott. Hires erődjük volt az Oeum nevű, Sellasiától két órányira, északi irányban. Thuc. 5, 33. 67. 68. Xen. Hell. 5, 2, 24. 6, 5, 24. 7, 4, 21. Diod. Sic. 15, 32. V. ö. Manto, Sparta, I, 2, 228.

K. J.