TARTALOMS

Scymnus

SkumnoV. – 1. Geographus Chiusból, valószínűleg Kr. e. a második században élt. PerihghsiV czímű munkája több könyvre és talán három főrészre (Eurwph, ’Asia és Libuh) volt osztva. Minden alap nélkül neki tulajdonítanak egy az athenaei Apollodorus nyomán iambicus trimeterben írt perihghsiV-t. Ez Európa tengerpartjainak leirása, kezdve Heracles oszlopaitól a pontusi Apolloniáig. Ez a stilistikailag értéktelen, tartalmilag lényegtelen munka valószínűleg Ephorus istoriai czímű geographiai munkájának kivonata; ajánlva van valamelyik Nicomedes királynak. Kiadások: Fabricius (1848), Meineke (1846) és Müller, Geogr. Graec. min. 1. p. 196 skk. – 2. Critias tanítványa, érczöntő Kr. e. 430 táján.

SCH. A.