TARTALOMS

Seriphus

SerijoV, a Cyclasok neve alatt ismert szigetcsoport egyik tagja, Cythnus és Siphnus között, egy körülbelül 3 óra járásnyi hosszaságban s ugyanily szélességben terülő sziklatömeg egy hasonló nevű kis várossal és alkalmas kikötővel (m. Porto Livadi). Neve m. Szerfo vagy Szerfanto. Sziklás talaja és kellő nedvesség hiánya miatt gabonaneműek termelésére nem volt alkalmas, de érczekben, főleg vasban és mágnesben eléggé bővelkedett. A monda szerint itt halászta ki Dictys Danaét fiával Perseusszel együtt abban a szekrényben, a melyben őket Arcisiustól való eltaszittatásuk után tengerre bocsátották. A mondai elbeszélés azt, hogy ez a sziget annyira sziklás volt, akkép magyarázza, hogy épen Perseus volt az, a ki a Gorgó-fő segítségével e sziget népességét királyával Polydecetesszel együtt kővé változtatta. Pind. pyth. 10, 46 skk. Apollod. 2, 4, 1 skk. Strab. 10, 487. A legrégibb időkben Thessaliából átszármazott aeolusok lakták, majd Athenaeből érkező ion eredetű gyarmatosok telepedtek meg rajta. Hdt. 8, 48. A perzsa háborúban lakosai a melusiakkal és siphnusiakkal együtt megtagadták a barbártól a meghódolást (Hdt. 8, 46); különben jelentéktelenségök és szegénységök miatt állandóan gúny tárgyai voltak. Plut. Them. 18. Cic. Cat. m. 3. n. d. 1, 31. Később S. a római császárok idejében félelmetes számkivetési hely volt. Tac. ann. 2, 85. 4, 21 (Saxum Seriphos). Természeti nevezetesség gyanánt a régiek, közöttük Aristoteles, e sziget néma békáit emlegetik. Innen ered épen a batracoV SerijioV görög példaszó is. V. ö. Bursian, Geogr. v. Griechenl. 2, 476 skk.

ZS. B.