TARTALOMA

Archetypum

arcetupon, a. m. eredeti mű. Képzőművészeti vagy irodalmi hiteles terméket értettek rajta s ilyek gyüjtésére czéloz már Horatius Sat. I, 3, 91-ben és Martialis VII, 19. epigrammájában. Rendszerint a melléknévi alak fordul elő: archetypos Cleanthas (Juv. II, 7), archetypas nugas (Mart. VII, 11, 4), archetypa pocula (ugyanaz XIV, 93. czímben), stb. v. ö. Friedländer-Bozóky, római Világ II. 501. skk. ll.

V. R.