TARTALOMS

Sidon

Sidwn, régi phoeniciai város, egy alig mérföldnyi széles tengerparti síkságon, öt mérföldnyire Északra Tyrustól és épen annyira Délre Berystustól; kettős kikötővel és nagyon megerősítve, de könnyen bevehető azóta, hogy (350 körül Kr. e.) III. Artaxerxes szétdúlta. Arr. 2, 15, 6. S. már Homerus idejében nevezetes volt (Il. 6, 291. 23, 740. Od. 15, 115. 425) kereskedelméről, 1600–1100-ban a phoeniciai városok élén állott, gyarmatokat alapított, de később felülmulta Tyrus. Az ő hajói voltak a legjobb vitorlásak. Hdt. 7, 99. 128. S.-nak, mint minden phoeniciai fővárosnak, öröklő királyai voltak, kik azonban a 8-ik századtól kezdve idegen fönhatóság alatt állottak. A mai Szaida kisebb mint a régi város volt. Strabo 16, 756 skk.

E. B.