TARTALOMA

Archidamus

ArcidamoV, több spartai király neve. – 1. I. Aspartai király, Anaxidamus fia és utóda, Kr. e. 600 körül uralkodott. Paus. III. 7, 6. – 2. II. A Kr. e. 468–427 között spartai király. Először akkor tűntette ki magát, mikor uralkodása negyedik évében szörnyű földrengés pusztította a várost; a lakókat megmentette s egyuttal az elpártolt heloták, messeneiek és perioikoi támadását meghiusította, mikor a harmadik messeni háborúban már magát Spartát fenyegették; Ithome hegyi erődöt, hol már tizedik éve védték magukat, bevette. Plut. Cim. 16. Thuc. 1, 101. A peloponnesusi háború kitörése előtt a béke mellett hasztalan emelte föl szavát s 431 tavaszán pusztító hadat kellett Attica ellen vezetnie, úgyszintén a következő három évben is. Thuc. II, 47. 71; III, 1. Diod. Sic. 12, 42. De már 427 tavaszán Cleomenes állt a seregek élére s valószínű, hogy A. meghalt. Róla nevezték el a háborúnak 431–421 lefolyt szakái A.-féle hadjáratnak. – 3. III. A., az előbbt unokája, Agesilaus fia és utóda. A leuctrai vereség után (371) lépett az elaggott s beteges Ag. helyébe. Ő győzte le Kr. e. 367-ben az arcadiaiakat, s argosiakat Midea mellett az úgynevezett köny nélkül való ütközetben, hol állítólag egy spartai sem esett el, az ellenség részéről pedig a hír szerint tízezer hullott el. Xen. Hell. 7, 1. 28. Diod. Sic. 15, 72. Plut. Ages. 33. 364-ben az arcadiaiak ellen küzdve, maga is megsebesült. Vitézül védte szülővárosát Epaminondas ellen, kevéssel a mantineai ütközet előtt. Xen. Hell. 7, 5. Plut. Ages, 34. Agesilaus halála után 361-től még számos hadban vezérkedett. Legutolsó vállalata volt, mikor a tarentumbeliek segítségére sietett, kiket Luciana és Messapia lakói szorongattak. Italiában a Manduria mellett vívott ütközetet saját életével együtt elvesztette Kr. e. 338 aug. 3-án a chaeroneai csata napján. Plut. Ages. 3. Diod. Sic. 16, 63, 88. – 4. IV. A. Az előbbi unokája; uralkodása ideje bizonytalan; szerencsétlenül küzdött Demetrius Poliorcetesszel 294-ben Kr. e., mikor Spartát is majdnem meghódították. Plut. Demetr. 35. Agis 3. – 5. V. A., szintén az előbbi unokája. Testvérének, III. Agisnak meggyilkoltatása után Messenébe ment száműzetésbe. III. Cleomenes 227-ben azon ürügy alatt hívta vissza őt, hogy a királyi hatalmat az ephorusokkal szemben megerősítse, de alig tért vissza, megölték őt Agis ellenei, kik boszújától féltek. Plut. Cleom. 1, 5. Polyb. IV. 35, 13. – Irodalom: Clinton, Fast. Hell. II, 209. Grote, History of Greece, V, 115 c. 44. Duncker, Gesch. d. Altert. N. F. VII. Busolt, Gr. Gesch. II. 353. Dryosen, Hellen. II.2 2. Niese, Gesch. d. griech. u. maked. Staaten I. 363.

K. J.