TARTALOMA

Acrisius

AkrisioV, ókori király Danaus nemzetségéből; apja Abas volt, anyja Aglaia (Ocalea), Mantineus argosi királynak lenáya. Volt egy ikertestvére Proetus, a kivel azonban állandóan ellenséges viszonyban élt, s a kit el is űzött. Ámde Proetus Iobateshez, Lydia királyához menekült, a kinek leányát feleségül vette, azután pedig apósa segítségével osztozásra szorította A.-t. Így jutott az utóbbinak Argos, Proetusnak Tiryns. A.-nak egy jóslat azt jövendölte, hogy leánya Danaë olyan fiút fog neki szülni, a ki nagyapját megöli. A. félelmében egy toronyba (földalatti helyiségbe) záratta leányát, hogy az valamiképen férfit ne ismerhessen. Danaë azonban ennek daczára Zeustól (a ki aranyesővé változott volt) fiut szült, a hős Perseust. Herod.VI, 53; Horat. Od. III. 16. A. az anyát és gyermekét egy szekrényben a tengerbe dobatta, de azért a kisded felnövekedett és anyjával együtt mint hős ifjú tér vissza Argosba, honnan A. időközben a jóslat teljesedésétől való féltében a larissai királyhoz menekült. Perseus ide is követte és discusjáték alkalmával véletlenül megölte. Igy a jóslat tényleg beteljesedett. Larissa lakói A.-t városukban eltemették és heroumot állítottak neki. V. ö. Gerhard, Danaë (Berlin, 1854.)

L. M.