TARTALOMS

Sozomenus

SwzomenoV, görög egyházi történész, ki egy kilencz könyvből álló, ránk maradt munkában a 325-től 439-ig terjedő korszakot dolgozta fel, erősen felhasználva Socratesnek (l. o. 5) ugyanerről a korszakról szóló munkáját. Először kiadva Socrates művével együtt Stephanustól (Paris, 1541), azután még többször másoktól.

P. V.