TARTALOMA

Area

összefüggésben az arere igével jelent általában száraz, lesulykolt térséget, és pedig: 1) a városban játéknak, sétának szánt szabad teret (Hor. od. 1, 9, 18), mely sokszor valamely istenségnek volt szentelve, pl. A. Vulcani, Apollinis; 2) az épületek előtt és körül az épületek és az utczák által határolt teret, vagy magában az épületben levő udvar-teret (a magánépületeknél A. privata). Liv. 23, 3, 14. Plin. ep. 2, 17, 4; 3) minden építkezésre vagy temetkezésre előkészített térséget. Liv. 1, 55. Hor. ep. 1, 10, 13; 4) legfőbb a gazdasági udvar közelében lejtős és szellős helyen fekvő s a gabona cséplésére való lesulykolt, vagy néha kikövezett helyet, a szérűt, (alwV). Itt – mint Aegyptusban, Görögországban és Italiában ma is szokás – állatokkal, cséplőszekérrel (tribula), cséplőszánkával (traha) vagy cséplőkkel (baculi, fustes, perticae) a gabonát kicsépelték, s a polyvától a szél ellen való lapátolással (ventilare) megtisztították. V. ö. Voss. ad. Verg. g. 1, 176 s köv.

V. K.