TARTALOMS

Stilo

L. Aelius Praeconinus St., Lanuviumban született 154 körül Kr. e. s megérte még Cicero fellépését. Kr. e. 100-ban Metellus Numidicusszal száműzetésbe ment. Barátságban volt kora legtudósabb férfiaival és Lucilius költő satiráinak egyik könyvét neki ajánlotta. Cornif. ad Her. 4, 12. Varro és Cicero tanítványai voltak. Ő volt az első római philologus, a kinek köszönte a grammatika Romában virágzását. Egyaránt jártas volt a római és görög tudományokban. Cic. Brut. 56, 205. Suet. gramm. 2. Irodalmi működése főleg a legrégibb római nyelvemlékekre (a tizenkét tábla törvényeire, a salius papok énekeire stb.), a melyekhez magyarázatot írt, és Plautus vigjátékaira terjedt ki. Monographia róla Heusdétól (1839), Mommsen, Röm. Gesch. 6. kiad. 2. k. 425. 456. l.

SZ. J.