TARTALOMS

Subsellium

alacsony s egyenes lábú, régies pad, a minőn a plebs tisztviselői (tribuni, aediles) ültek hivatalos működésükkor, míg a curulis tisztviselőket külön-külön szék, a sella curulis illette meg. Senatorok és esküdtek hosszú padokon szoktak ülni; erre czéloz Pompejus élcze: judicatio longi subselli. Coic. fam. 3, 9. Tribunicia potestasuk fitogtatására császárok is foglaltak olykor helyet s.-on. Dio 49. 15. Suet. Claud. 23. Ezen jellemzetes hivatalos padoktól, a melyek a tribunusok kitüntető jelei közé tarotztak (azért subsellia tribunicia), különböztek a magánházakbeli scamna, a melyek magasabbak voltak s változatos alakban, olykor karral, készültek. Csak alacsonyrangú embereket, rabszolgákat s gyermekeket szoktak alacsony s.-ra ültetni étkezéskor az asztalhoz (Suet. vit. Ter. v. ö. Tac. ann. 13, 16. Suet. Claud. 32); azért mondja Plaut. gúnyos élczczel a parasitákról (capt. 471): imi subselli viri.

CS. JÓ.