TARTALOMS

Suillii

– 1. P. Suill, Germanicus hadseregében szolgált Kr. u. 24-ben, de megvesztegetés miatt számkivetésre itélték. Tac. ann. 4, 31. Claudius császár idejében visszatért Romába, a hol fokról fokra emelkedett és be tudta magát hízelegni az uralkodó kegyeibe. Ebben a bizalmi állásban is hozzáférhető volt pénzzel és a császárt rendesen szigorú és igazságtalan elhatározásra szokta volt rábeszélni. Mint delator réme volt a vagyonosabb polgároknak. Nero trónralépte után Seneca azért, hogy S, Asia tartományban mint helytartó zsarolt és sikkasztott, valamint a Romában elkövetett gazságok miatt vádat emelt ellene (Tac. ann. 13, 42 sk.), mire S. összeharácsolt vagyonának egy részét elkobozták, őt magát pedig a Baleares szigetekre száműzték 58-ban Kr. u. – 2. Fia M. Suill. Nerulinus, Kr. u. 50-ben a consulatust viselte, de nyolcz évvel később mint bűnrészes atyja gazságaiban szintén vád alá került. Nero azonban beszüntette a vádkeresetet. Tac. ann. 12, 25. 13, 43.

M. L.