TARTALOMA

Aretalogus

erénynyel kérkedő, mesélő bohócz, élősdi bölcselkedő, a ki a nagy urak asztalánál erős hizelgéssel, rossz élczekkel és bölcsessége nevetséges fitogtatásával a vendégeket mulattatta, szerepe körülbelül az udvari bolondénak felelt meg.

SZ. GY.