TARTALOMA

Aretas

AretaV, sémi nevén Haretat. – 1. II. a., a nabataeusok fejedelme Arabiában; Kr. e. 96-ban elkésve érkezett az Alxander Jannaeustól ostromolt Gaza segítségére. Jos. ant. 13, 360 s k. Neve és czíme e helyen: ’A. o twn ’Arabwn basileoV. – 2. III. A., a nabataeusok királya, aztán Coelesyria királya. A rómaiak ellen harczolt Syriában; Kr. e. 64-ben Pompejus megtámadta és megverte; midőn később ismét háborút kezdett, Pompejus legatusa, M. Scaurus, fővárosában, Petrában addig ostromolta, míg pénzen meg nem váltotta magát 62-ben. Azonban később is még gyakran megtámadta a római birtokot. Jost. ant. 13, 392. 14, 41–33.46 s k. 80–81. bell. Jud. 1, 4, 8.6, 2–3. 8, 1. Plut. Pomp. 41.–3. IV. A., a nabataeusok királya; Herodes Antipasszal összeveszett, mivel ez nejét, A. leányát, hosszú házasságuk végén elűzte, hogy Herodiast vehesse nőül; Herodes bevádolta Tiberiusnak; az ellene tervezett hadjárat a császár halála miatt elmaradt. Jos. ant. 16, 294 s k. 353, 17, 54 s k. bell, Jud. 1, 29, 3. Sz. Pál 2. lev. a corinthusiakhoz, 11, 32. – Schrürer, Gesch. d. jüd. Volkes I, 614 s k. l.

P. K.