TARTALOMA

Arethusa

AreJousa, több ókori forrás és város neve. Az elébbiekből említendők: 1) Siciliában, Ortygia szigetén, mely az ókori Syracusaenak egy részét képezte; régi hagyomány szerint földalatti összeköttetésben állott az Alpheusszal a Peloponneusban. Strabo. VI. 270. Cavallari-Holm, Topografia de Siracusa, 153–166; 2) Ithaca szigetén (most Perepigadi). Homerus, Odyssea, XIII. 406 skk.; 3) Euboea szigetén Chalcis mellett. Euripides, Iphigenia Aulisban, 168; 4) Thebae mellett Boeotiában. Plinius n. h. IV. 7, 9; 5) Argos mellett a Peloponnesusban és 6) Elis mellett ugyancsak a Peloponnesusban az Alpheus alsó folyásának mentén. A mythus szerint egy Arethusa nevü nympha egyszer az Alpheusban fürdött, mely alkalommal ennek a folyónak istene szerelemre lobbant iránta. Üldözte is mindaddig, a míg Artemis a nymphán meg nem könyörült és forrássá nem változtatta. Vergil. Georg. IV. 344 skk. A városok közül kiemelendők: 1) Chalcisi gyarmat Macedoniában a strymoni tenger öböl és a Bolbe tó között, ez idő szerint azonosnak tartják a thraciai Bromiscusszal, hol Euripides sírja volt; 2) Erősség Syriában, Epiphania és Emesa között; Augustus és Tiberius császárok idején külön fejedelemség római főhatóság alatt.

L. M.