TARTALOMA

Acroama

akroama; az akroaomai ige jelentése hallok, meghallgatok, figyelek; innen akroama eredetileg mindenféle mulatság, mely első sorban a halló szervet gyönyörködtette, tehát szavalás, ének vagy zenével kapcsolatos, melodramatikus előadás. Fogalmi rokonságban van a Jewrhma szóval, mely értelmére nézve megfelel a latin spectaculum szónak. A német nyelvnek két plastikus kifejezés van e fogalomra: Ohrenschmaus és Augenweide. Az elvont akroama néha magát az előadót, recitatort vagy anagnostát, énekest vagy zenészt jelenti, néha pedig egyszerü bohóczok, kötéltánczosok és csepürágók, scurrae et moriones értendők. Cic. Pro Sest. 54; Nepos, Att. 14; Plin. ep. IX, 17.

PR: J.