TARTALOMT

Talaus

TalaoV, Argosból való Argonauta, Cretheus dédunokája (Paus, 8, 25, 5), Biasnak és Perónak fia (Paus. 2, 6, 3. 21, 2). Areus testvérbátyja. Feleségéül a hagyomány hol Lysimachét említi (Apollod. 1, 9, 13. Ap. Rhod. Arg. 1, 118), hol Eurynomét (Hyg. fab. 70), hol végül Lysianassát, Polybus leányát. Paus. 6, 2, 3. Fiugyermekei voltak: Adrastus (Hdt, 5, 67. Pind. Ol. 6, 24. Stat. Theb. 2, 140. 5, 18), Parthenopaeus, Pronax, Mecisteus, Aristomachus; leánya Eriphyle (Apollod. 3, 6, 1, 3. Ov. Ibis 356) mások szerint Astynome. Hyg. l. c. Argosban esett el, a hol sirját is mutogatták. Paus. 2, 21, 2.

L. M.