TARTALOMT

Tanusii

kevéssé ismert család. – 1. L. Tanusius, kit Catilina megölt Sulla idejében Q. Cic. pet. cons. 2, 9. – 2. Tanusius Geminus, ifjabb éveiben költő volt, a ki Ennius példájára annalest írt, s a kit Catullus többször kigúnyolt. Catull. 36, 1. 20. 95, 7. Sen. ep. 93, 11. Később a történetírásra adta magát és Caesar úgy volt feltüntetve, mint az első összeesküvés részese. Suet. Caes. 9. Plut. Caes. 22.

N. G.