TARTALOMT

Taphiassus

TajiassoV, hegység Aetoliában és Locris Ozolisban; az Octa és Corax hegyláncz kiágazása, mely Calydon és Macynia között végződik; mai neve Klokova. Közelében erősszagú kénforrások vannak, melyek azon mondára adtak alkalmat, hogy itt van eltemetve Nessus és a többi Centaurus; mások meg az erős szagból származtatják Locrisnak Ozolis melléknevét. Strab. 9, 427. 10, 451. 460. Plin. 4, 3, 2.

K. J.