TARTALOMT

Tatianus

TatianoV, keresztény apologeta és gnostikus Assyriából a 2-ik században; mint pogány születésü Romában Justinus Martyr által a keresztény hitre téríttetett, és később mint a Tatianoi nevü gnostikus secta feje szerepelt. Művei közül említendő a logos proV ‘´EllhnaV, melyben kikel a korabeli pogány görögök és rómaiak erkölcstelensége ellen; nyelve az atticisták szabályainak megvetésével közbeszédies szinezetü. Kiadások: Otto, Corpus apologetarum Christianorum saeculi secundi, Jena, vol. 6. 1861. Schwartz, Tatiani oratio ad Graecos, Lipsiae, 1888.

P. V.