TARTALOMT

Taromenium

Tauromenion, a rómaiaknál Taurominium, Sicilia keleti partján fekvő jelentékeny város. Eredetileg a siculusok alapították Kr. e. 396-ban a Taurus hegy mellett, s innen nyerte a nevét is. Jelentékenyen gyarapodott akkor, a mikor a syracusaei Dionysiustól elpusztított Naxus város népének maradványait Andromachus, Timaeus történetíró atyja, Kr. e. 358-ban összegyűjtötte s ide letelepítette. Nagy csapás érte Kr. e. 317-ben, midőn Agathocles e város előkelő polgárait legyilkoltatta. A rómaiak uralma alatt ismét meggyarapodott s Cicero idejében civitas foederata volt (Cic. Verr. 5, 22); de a rabszolga-háborúban, valamint C. Octavianusnak S. Pompejus elleni háborúban ismét sokat szenvedett, úgy hogy középszerű város szinvonalára sülyedt alá. Neve m. Taormina, s nevezetes arról a nagyszerű s máig is majdnem teljesen ép állapotban levő színkörről, a mely 35,000–40,000 embert fogadhatott be.

ZS. B.