TARTALOMT

Taurus

o TauroV. – 1. Sémi nyelven Tur (azaz hegység), általában a kisázsiai félsziget hegysége, mely Lyciában a Szent hegyfokkal vagy Chelidoniummal kezdődik és eleinte osztatlanul, Északra Lycia és Pamphylia között, aztán Keletre Pisidián és Isaurián keresztül Lycaonia és Cilicia határáig huzódott, a hol két ágra szakadt: a) az északi Antaiaurusra, mely Cappadocián keresztül az Argaeustól Keletre, azután Armenián át mint Capotes a Caucasushoz huzódik, melylyel a moschusi hegyek (ta Moscica orh) közvetítésével áll kapcsolatban; b) a déli részre. Ez még Taurus név alatt Ciliciában a Ciliciai kapukat képezi és az Amanust mint déli ágat bocsátja ki, áthuzódik Melitenén és átvágva az Euphratest Armeniába hatol, a hol újra a Masius képez egy déli ágat. Arsesa tavánál (m. Van tó) megszűnik a T. név. a csucsáig erdővel benőtt Taurus régi nevén kívül ma Kurun és Ala dág nevet is visel. Strab. 11, 520 skk. – 2. L. Csillagzatok, 1.

E. B.