TARTALOMT

Telesilla

Telesilla, Argosból való lyrai költőnő, a hagyomány szerint ő verte vissza az argosi asszonyok élén Cleomenes spartai királyt 510-ben Kr. e., midőn Argos férfiait már leölték. Harczi dalaival vitézségre buzdította honosait. Plutarchus, de virtute mulierum 8. Költeményeiből úgy szólván semmi sem maradt. Bergk Th. említi a poëtae lyrici Gr. 34, 380. lapon.

S. K.