TARTALOMT

Telestes

TelesthV. – 1. Egy cretai, Ianthe atyja. Ov. met. 9, 716. – 2. Corinthusnak Bacchis után ötödik s utolsó királya. Aristodemus (Diod. Sic. 7, 7 szerint Aristomedes) fia, Kr. e. körülbelül 758-tól 747-ig uralkodott és erőszakos halállal mult ki. Paus. 2, 4, 4. – 3. Selinusi dithyrambusköltő a Kr. e. 4. századból, Dionysius (de comp. verb. 19) szerint a rhytmusok és hangnemek változatosságában tetszelgett. Dithyrambusait Harpalus, Alexander vezére, utána küldte urának Ázsiába. Plut. Alex. 8. – 4. Aeschylus híres tánczosa (orchsthV, corodidaskaloV), számos schemát talált fel s Aeschylus Hetek Thebae ellen czímű drámájában a commatikus dalokban előadott harczi jeleneteket mimikus tánczczal tüntette fel. Athen. 1, p. 21 F és p. 22 A.

SZI. I.