TARTALOMT

Teleutias

TeleutiaV, Agesilaus spartai királynak testvére, kiváló hadvezér, Kr. előtt 392–90-ig parancsnoka lévén a spartai hajóknak, a corinthusi öbölben támogatta Agesilaus hadi műveleteit. Xen. Hell. 4, 4, 19. 8, 11. 23 skk. Plut. Ages. 21. Később mint hajóparancsnok Rhodus és Aegina szigeteken működött; a mikor Chabrias megölte Gorgopast, ismét átvette a főparancsnokságot és merészen, ámbár sikertelenűl támadván meg a Piraeust, jókora kárt okozott az athenaeieknek. Xen. Hell. 5, 1, 2 skk. 13. 19 skk. Kr. e. 382-ben rábizták az Olynthus ellen való hadi műveletek vezetését, a mikor is fényes győzelmet aratott, de a következő évben meggondolatlanul ütközetbe bocsátkozván, elesett, serege meg egészen tönkrement. Xen. Hell. 5, 2, 37 skk. Diod. Sic. 15, 21.

K. B.