TARTALOMT

Tellus.

– 1. TelloV, ama athenaei, kit Solon boldognak nevezett. Hdt. 1, 30. – 2. L. Gaia.