TARTALOMT

Tertulli.

– 1. Cornutus Tert., az ifjabb Plinius barátja, (a kivel levelezett is) és tiszttársa a praefectura aerariiben és a consulságban. Plin. 2, 11. 5, 15. 7, 21. 31. – 2. Scapula Tert., Marcus Aurelius és Commodus alatt hivatalnok, Alexander Severus alatt Kr. u. 195-ben, mikor a nép az éhinség miatt föllázadt, áldozatul fölajánlta gyermekeit. Amm. Marc. 19, 10.

E. G.