TARTALOMT

Teucer

(Charisiusnál 1, 11, 64: Teucrus), TeukroV. – 1. Scamander folyóistennek és Idaea nymphának fia, Troja első királya, a kiről a trójaiakat teucrusoknak nevezték (Verg. A. 2, 26. Diod. 4, 75 és a magyarázók Horatiushoz, od. 4, 6, 12). Az egyik hagyomány szerint ő fogadta be a Samothraceből jövő Dardanust, a ki feleségül vette T. leányát (Bateát v. Arisbét). A másik hagyomány szerint Scamander és T. voltak azok, a kik éhinségtől űzve Cretából Troasba vándoroltak és magukkal hozták Apollo Smintheus (l. ezt) tiszteletét, a kinek T. külön szentélyt (Sminthium) alapított. Serv. Aen. 3, 108. Tzetzes, Lycophr. 1302. 1306. Némelyek szerint T. Romulusnak is mellékneve volt (v. ö. Hertzberg ad Propertium 4, 6, 21; az író német fordítását értve). – 2. Salamisi hős, Telamon és Hesione fia (Il. 13, 76. 170. Apollod. 3, 10, 8), Aias féltestvére (Il. 12, 371), a legkiválóbb íjjas minden görög közül, a kik Troja falai alatt összegyülekeztek. Fegyverével (nyilaival) harmincznál több trójai hőst ejtett el. Il. 8, 281. 13, 313. 12, 264. Eur. Phil. 1057. Ai. 1120. Hor. od. 4, 5, 17. Mikor Trojából Salamisba visszatért, atyja Telamon kiűzte országából, a miért sem testvérének Aiasnak vesztét meg nem torolta, sem hamvait meg nem őrizte, sem pedig özvegyét Tecmessát és árváját Eutrysacest magával vissza nem hozta. Ekkor az ártatlan, kit apja megátkozott és kitagadott, elindul, hogy Apollónak tanácsára új hazát keressen. Paus. 1, 28, 12. Meg is találja Cyprusban, melyet Belus király, Sidon uralkodója szivesen engedett által neki viszonzásul azért, hogy őt T. a háborúban támogatta. T. Cyprusban egy második Salamist alapított. Paus. 8, 15, 3. Verg. A. 1, 623 és Serv. jegyzete. Justin. 44, 3. Majd feleségül vette Eunét Cyprus leányát, ki viszont Asteriának anyja lett. Strab. 14, 682. Paus. 1, 28, 11. 2, 29, 4. Verg. A. 1, 619. Hor. od. 1, 7, 21. Atyjának halála után visszament Salamisba, a hol azonban senki rá nem ismert, unokaöcscse Eurysaces pedig még apai örökségét sem akarta kiadni. Azért aztán (későbbi monda szerint) másodszor is elhagyta hazáját és Hispaniába vándorolt. Soph. Aias 1006. Eur. Hel. 91. 146 skk. Pind. Nem. 4, 75. Paus. 1, 3, 1. 2, 29, 4. Hor. od. 1, 7, 21 skk. Vell. Pat. 1, 1.

L. M.