TARTALOMA

Ariaeus

AriaioV, az ifjabb Cyrus hadvezére. A cunaxai ütközet után, melyben a sereg balszárnyát vezette, Artaxerxeshez pártolt s részt vett abban az árulásban, mely a görögöket Tissaphernes hatalmába juttatta. Xen. Anab. 1, 8, 5. 9, 31. 2, 2, 1–11. 4, 1. Hell. 4, 1, 27. Plut. Artax. 11. Diod. Sic. 14, 80.

I. B.