TARTALOMT

Theoclymenus

QeoklumenoV. --1. Polyphides fia, jóstehetségü hellen férfiú Hyperesiából (Argolisban). Gyilkosságba esvén menekülnie kellett és Lacedaemonban Telemachushoz ment, a ki magával vitte Ithacába. Od. 15, 256 skk. 507 skk. Ő volt az, a ki Penelopénak tudtára adta, hogy Odysseus hazaérkezett. Od. 17, 151 skk. A kérőknek is megjósolta vesztöket, csakhogy azok kigúnyolták. Od. 20, 350. – 2. L. Proteus, 1.

L. M.