TARTALOMT

Thrason

Qraswn. – 1. Atticából, segítségére volt a thebaei szökevényeknek szülővárosuk fölszabadításánál, a miért polgártársai nagyon kedvelték. Dem. de cor. p. 237. – 2. Érczöntő szobrász a Kr. e. 4. évszázban, a ki Plinius (35, 91) szerint athleták, harczosok, vadászok és áldozók szobrait készítette; Strabo (14, p. 641) nehány művét említi, a mely Artemisnek ephesusi templománál volt látható. – 3. Hieronymusnak, Syracusae fejedelmének barátja. Liv. 24, 5. – 4. Az újabb comoediának állandó alakja, mely a miles gloriosus szerepét töltötte be.

L. N.